ЗАХИCТ ТЕХНOЛOГIЧНИХ ТА ПЛАНOВO-ЕКOНOМIЧНИХ ДАНИХ ЗАCOБАМИ CИCТЕМИ ЗАЛИШКOВИХ КЛАCІВ

  Галина Левицька, Ірина Михайлюк, Тетяна Ваврик (Івано-Франківськ, Україна) |    Завантажити статтю

Згортка повідомлень, що несуть інформацію про технологічні і планово-економічні дані на тимчасовому інтервалі матриці має ще більше стиснення в порівнянні з СЗК, що несе інформацію лише про технологічні дані. Покажемо це.