ПРОБЛЕМА ФОРМУВАННЯ МЕДІА-КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ В ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ

  Ірина Шевирьова (Лисичанськ, Україна) |    Завантажити статтю

Сьогодні кожна людина знаходиться під впливом сучасних інформаційних технологій, є активним споживачем медіа-контенту у вербальній та аудіовізуальній формах (текст, аудіо, анімація, інтерактивність, відео, зображення, послуги мережі Інтернет), що впливають на свідомість людини, формують її світогляд, життєві та культурні цінності. Використання медіа допомагає людині бути обізнаними в усіх сферах життя. Практично весь медіа-контент має свої електронні аналоги у Всесвітній мережі. Роль мережі Інтернет важко переоцінити, оскільки є неупередженим та швидким засобом масової інформації. Навички орієнтуватися в потоках інформації формує медіа-освіта.