«РОЗВИТОК ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ВИКЛАДАЧІВ ВНЗ І-ІІ РІВНЯ АКРЕДИТАЦІЇ У СИСТЕМІ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ»

  Альна Дмитреннко (с. Петрівка (Курісово), Україна) |    Завантажити статтю

Актуальність теми. Освіта є одним із основних засобів утвердження досконалої та гармонійної форми розвитку людства. Сучасна освіта як інституція суспільства відображає його стан, який характеризується кардинальними змінами, що актуалізують увагу до проблеми якості освіти. Європейському рівню вищої освіти, перш за все, повинна відповідати якість педагогічних кадрів, під якою розуміємо наявність відповідного соціального статусу, високого рівня фахової підготовки, педагогічної компетентності; здатність до інноваційної педагогічної діяльності, самовизначення і самореалізації як педагога й особистості; а також якість «забезпечення безперервної підготовки викладачів, необхідної для того, щоб вони могли справитись зі свою роллю в суспільстві, яке переживає глибокі перетворення» [6, с. 218].