ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ ЗРІЛОСТІ, МЕТОД ПРОЕКТІВ ТА КОМПЕТЕНТНІСНЕ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ

  Людмила Люлька, Ірина Редзюк (Київ, Україна)  |    Завантажити статтю

Безупинний потік інформації у сучасному суспільстві та потреба у збільшенні ефективності засвоєння матеріалу створюють необхідність використання найрізноманітніших способів, прийомів, методів оптимізації навчання іноземної мови. В умовах глобалізації, дуже швидкого розвитку наукових технологій вивчення та оволодіння іноземною мовою є необхідним для фахівця будь-якого рівня, профілю та спеціалізації. Знання іноземної мови має широке застосування в сучасному суспільстві.