ІМПЛІКАЦІЯ ПРОТОТИПІВ В.ШЕКСПІРА У ПРОЦЕСІ ЕПТОНІМІЗАЦІЇ

  Ірина Казимір (Кам’янець-Подільський, Україна) |    Завантажити статтю

Як засвідчує фразеологічна та ептологічна практики, крилатим словам (далі КС або ептоніми [3]) властиві найбільш широкі можливості компонентно-структурних змін. Даний факт має генетичне пояснення, оскільки КС сформовані зі слів і кожен компонент може бути включений у варіантні ряди, властиві слову, з однієї сторони, як компонент лексичної системи, а з іншої – як комплекс, що складається з морфем, яким теж властиво варіюватися. Крім того, у ептології структура мовних утворень є складнішою, тому звідси і випливає, що чим більш громіздкою є його конструкція, тим більше вона може піддаватися змінам.