МІСЦЕ КУРСУ «ДІЛОВА УКРАЇНСЬКА МОВА (ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ)» У ПІДГОТОВЦІ ФАХІВЦІВ З ПРАВОЗНАВСТВА

  Тетяна Жадан, Тетяна Бєлік (Харків, Україна) |    Завантажити статтю

Розбудова України як правової держави вимагає підготовки висококваліфікованих компетентних працівників правоохоронних органів, постійного поглиблення їх теоретичних знань, удосконалення практичних умінь і навичок. Важливу роль у цьому відіграє і курс дисципліни «Ділова українська мова (за професійним спрямуванням)». Уже на перших заняттях під час вивчення теми «Мова і мовлення. Культура фахового мовлення» звертаємо увагу на необхідність глибокого знання Конституції України, на те, яке значення має культура і грамотність укладання документів у правових охоронних структурах для забезпечення законності їх діяльності.