ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ДО ІНШОМОВНОГО НАВЧАННЯ ДОШКІЛЬНИКІВ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ

  Ольга Лобода (Київ, Україна) |    Завантажити статтю

Глобальні соціальні-політичні та економічні зміни, що відбуваються в країнах Європейського союзу, входження України як демократичної держави в єдиний європейський простір, зумовлюють прогресивні зміни у стратегії розвитку національної системи освіти і дошкільної зокрема. В умовах гуманізації, демократизації та модернізації змісту дошкільної освіти особливого значення набувають питання підготовки майбутніх фахівців до іншомовного навчання дошкільників в умовах євроінтеграції. В значній мірі це передбачає принципово нові нестандартні підходи формування комунікативної компетентності студентів, використовуючи вітчизняний та зарубіжний досвід іншомовного навчання дітей дошкільного віку.