ФУНКЦІЇ УПРАВЛІННЯ НАВЧАЛЬНО-ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ

  Тетяна Конченко (Тернопіль, Україна)  |    Завантажити статтю

Ураховуючи те, що розвиток системи шкільної освіти значною мірою визначається тим, наскільки ефективно здійснюється управління всіма її ланками, а навчальний процес є основною ланкою в забезпеченні навчально-пізнавальної діяльності учнів на уроці, важливо, щоб ця ланка була належним чином керована на рівні вчителя. Функції управління навчально-пізнавальною діяльністю школярів розглядаємо як зміст процесу управління, спрямований на взаємодію його суб’єктів, мотивацію й цільову орієнтацію їх діяльності з досягнення запланованого результату.