ПОРТРЕТНЕ ІНТЕРВ’Ю: ПОНЯТТЯ, РІЗНОВИДИ ТА ЖАНРОВІ ОСОБЛИВОСТІ

  Лілія Шкребтій (Черкаси, Україна) |    Завантажити статтю

Портретне інтерв’ю як жанр посідаєособливемісце в медійномупросторі. Основнайого мета – розкритиособистістьлюдини та її характер. Нині портретне інтерв’ю набуває все більшоїпопулярностісередреципієнтів у всіх типах ЗМІ. портретне інтерв’ю є одним ізнайскладнішихвидівцього жанру. Журналістмає не лишедізнатисяважливіфакти з життялюдини, але й сформуватипевний образ, якомувідповідає той чи той герой матеріалу.