ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ГОСПОДАРСЬКИХ ВІДНОСИН В ГАЛУЗІ ТУРИСТИЧНОГО БІЗНЕСУ

  Інна Ткач (Харків, Україна) |    Завантажити статтю

Туризм є потенційно інвестиційно привабливим видом економічної діяльності, найважливішим каталізатором економічного зростання, експорту та створення робочих місць, одним з основних компонентів соціально-економічного розвитку країни. Ця сфера господарської діяльності впливає на економічний розвиток не лише на національному рівні, а й зумовлює зміни в розвитку певного регіону (області) країни, видозмінюючи його інфраструктуру, споживчий ринок, інші галузі підприємницької діяльності. Більше того, сучасний туризм, а, отже, і процес його організації (туристична діяльність) – це один із важливих аспектів нової філософії бізнесу нинішнього інформаційного суспільства, який в умовах змін підприємницького середовища відкриває нові можливості вирішення проблем забезпечення макроекономічної стабільності.