ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ: ПРАВОВИЙ АСПЕКТ

  Інна Костюченко (Харків, Україна) |    Завантажити статтю

Сьогодні в Україні система правової охорони інтелектуальної власності перебуває у стадії завершення формування, основи регулювання якої були закладені в 90-х роках ХХ століття. З часом виявилися серйозні проблеми та недоліки її функціонування, що істотно позначилося на розвитку національного творчого потенціалу. Це чинило перешкоди становленню нової інноваційної моделі розвитку наукової сфери національної системи освіти та ускладнювало правові відносини на світових освітніх ринках інтелектуальних освітніх продуктів. Без ефективного та невідкладного розв’язання цих проблем перспективи соціально- економічного розвитку України, її національної та інтелектуальної безпеки, а також входження у світове освітнє співтовариство як інтелектуально та економічно розвинутої держави можуть бути поставлені під сумнів.