СТАНОВЛЕННЯ, ЗАКРІПЛЕННЯ ТА ПРАВОВА ОХОРОНА АВТОРЬКОГО ПРАВА В УКРАЇНІ

  Ольга Іванчук (Харків, Україна) |    Завантажити статтю

Світ не стоїть на місці, а завжди рухається у тому, чи іншому напрямку. Набутки людського розуму стали об’єктами правового економічного обігу. Цінності набула й інформація, що є основним виробничим продуктом засобів масової інформації. Нині тиражування матеріальних носіїв – об’єктів авторського права – сформувалося в потужну індустріальну галузь, яка містить підгалузеві структури: книговидання, друк періодичної продукції, тиражування кінофільмів, аудіо- та відео матеріалів.