ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ГОСПОДАРСЬКИХ ВІДНОСИН- В ГАЛУЗІ НАДАННЯ МЕДИЧНИХ ПОСЛУГ

  Юлія Вельможна (Харків, Україна) |    Завантажити статтю

Здоров’я населення в цілому і кожної людини зокрема має провідне значення для існування і розвитку держави. Право на медичну допомогу і охорону здоров’я є базовим в системі соціальних прав людини, отож нерідко під час надання медичних послуг зачіпаються права і свободи людини. В умовах формування правової соціальної держави реалізація державної політики, що спрямована на охорону здоров’я населення, можлива лише шляхом застосування ефективного інструментарію державного регулювання цієї сфери.