ДЕЯКІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ЕСТЕТИЧНИХ ЦІННОСТЕЙ У СТУДЕНТІВ ЗАСОБАМИ ФОРТЕПІАННОГО МИСТЕЦТВА

  Ірина Бурлетова (Богуслав, Україна) |    Завантажити статтю

Більшість сучасних психологів і педагогів наголошують на необхідності створення в освітньому середовищі сприятливих умов для виявлення і розвитку творчих здібностей суб’єктів педагогічної взаємодії. Музика виступає важливим засобом самовираження[4,2]. Але реальне практичне втілення принципів гуманізації в галузі мистецької освіти свідчить про уповільнений характер вирішення соціально важливих завдань. Це стосується і музично-естетичного виховання. Естетичне виховання має великий вплив на розвиток творчого потенціалу, формування світогляду, ціннісних орієнтацій особистості.