ДЕФІНІТИВНИЙ РЯД КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЇ ПАМ’ЯТІ В НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ

  Світлана Косяк (Черкаси, Україна) |    Завантажити статтю

Вагомою складовою національної свідомості, виразником уявлень народу про своє минуле в якому сформувався певний стереотип поведінки, ставлення до історичних подій, особистостей, ціннісні орієнтації є колективна пам’ять. Поряд із іншими компонентами національної ідентичності колективна пам’ять формує й увиразнює національну структурованість та єдність етносу. Спільність історичної долі, національного відчуття, що ґрунтується на спільній колективній пам’яті, є одним з головних чинників становлення нації. Водночас відсутність власної української державності упродовж багатьох століть спричинила відповідно вимушену культурну асиміляцію, травмоцентричність пам’яті та національної культури. Тому сьогодні, в період розбудови та зміцнення української державності, необхідності консолідації українського суспільства дослідження пам’яттєвого дискурсу є надзвичайно важливим.