ЩОДО ПИТАННЯ ОБЛІКУ ПРАВА ОРЕНДИ ЗЕМЛІ

  Юлія Литвинець (Ірпінь, Україна) |    Завантажити статтю

Розвиток ринку орендних земельних відносин і його нормативно-правове регулювання передбачає наявність та економічний обіг майнових прав і, зокрема, права оренди землі. Наразі право оренди землі не визнається окремим об’єктом господарського обігу, і відповідно не відображається в обліку та звітності, що призводить до заниження вартості активів підприємства. Подальше реформування земельних відносин в Україні передбачає розвиток операцій, пов’язаних із правом оренди землі. А всі господарські операції, як відомо, потребують відображення в системі бухгалтерського обліку та звітності.