WEB ТЕХНОЛОГІЇ В НАВЧАННІ МАТЕМАТИЧНИХ ДИСЦИПЛІН У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ

  Владислав Ткачик, Ірина Терещук (Пирятин, Україна) |    Завантажити статтю

Актуальність даного аналізу засобів інформаційно-комунікаційних технологій зумовлена сучасним етапом розвитку освіти, що характеризується її глибинною трансформацією й інтенсивним пошуком нових шляхів підвищення ефективності навчального процесу. Дана риса, зумовлена особливостями інформаційного суспільства, виявляється у закономірному виникненні, поглибленні і загостренні протиріч, зокрема, між загальним визнанням Інтернету, як глобального інформаційного середовища, і досить обмеженим використання його можливостей у навчанні.