НАВЧАЛЬНА МЕДІА-ПРОДУКЦІЯ В ОСВІТНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ СУЧАСНОГО ВИКЛАДАЧА

  Тетяна Примак (Дніпро, Україна) |    Завантажити статтю

Розвиток у сучасному світі інформаційно-комунікаційних технологій та системи мас-медіа нагально потребує цілеспрямованої підготовки особистості до вмілого і безпечного користування ними. Сучасна людина вже не уявляє свого життя без мобільного телефону, комп’ютера, новітніх ґаджетів та доступу до мережі Інтернет. Тобто, щоб зацікавити студента у процесі навчання, необхідно впроваджувати новітні медіа-продукти у навчальний процес. Використання новітніх технологій – це не примха, а необхідність, котра з кожнім роком зростає. Сучасне покоління прийнято називати Net або Z-покоління. Світосприйняття цього покоління відрізняється від його попередників, дане покоління потребує новітніх методів навчання, бо Z- покоління звикло сприймати інформацію через медіа-продукцію. Сучасний викладач має оволодіти навичками медіа-грамотності та активно створювати медіа-продукцію в освітній діяльності для того, щоб розкривати, розвивати та реалізовувати інтелектуальний потенціал студентів.