ГОЛОВНІ ПАРАМЕТРИ ТА ТИПОЛОГІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДИСКУРСУ У СФЕРІ ПАБЛІК РІЛЕЙШНЗ

  Юлія Клямар (Луцьк, Україна) |    Завантажити статтю

У статті виділено PR (англ. public relations, скор. PR)-дискурс, подано різні підходи до його визначення, встановлено місце дискурсу у сфері паблік рілейшнз стосовно інших видів дискурсу та подано стислу характеристику його головних параметрів та типологічних ознак.