ЕВОЛЮЦІЯ ПОГЛЯДІВ НА ЗНАЧЕННЯ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ У РОЗБУДОВІ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВНОСТІ: ІСТОРИКО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ

  Ксенія Газарова (Маріуполь, Україна) |    Завантажити статтю

Постановка проблеми. В Україні здавна панує ідеологія колективізму, пронизана духом соборності, в основі якої – фундаментальні ідеї демо­кратії, свободи, самоврядування. Вивчення нормативних актів різних істо­ричних періодів, а також відповідних наукових праць засвідчує, що місцеве самоврядування на території сучасної України є історично старшим за державу. Проте різні підходи дослідників до періодизації становлення, функціонування місцевого самоврядування в українській державі та слабкий ступінь розробленості теми ще не забезпечили чіткої й усталеної хронологічної картини.