АДВОКАТУРА НАДДНІПРЯНЩИНИ У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ - ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ

  Євген Миколаєнко (Переяслав-Хмельницький, Україна)  |    Завантажити статтю

Для належного правового забезпечення та функціонування адвокатури, створення її наукових основ важливим й актуальним є узагальнення та вивчення історичного досвіду становлення, розвитку та реформування адвокатури як інституції та науки на території Наддніпрянської України у другій половині ХІХ на початку ХХ ст., коли в суспільстві так як і зараз відбувалися кардинальні зміни.