ПРИСТРІЙ ВИЗНАЧЕННЯ МОМЕНТУ ЗЛИВУ МЕТАЛУ З КОНВЕРТЕРА

  Володимир Богушевський, Юлія Сирбу (Київ, Україна) |    Завантажити статтю

Відома ціла низка пристроїв визначення моменту злива металу з конвертера [1 – 3]. Одні з них забезпечують отримання заданого вмісту вуглецю [1, 2], другі одночасного отримання заданих значень вуглецю і температури [3]. Недоліком перших є необхідність коректувань плавки по температурі, що знижує продуктивність конвертера й якість металу, недоліком других – підвищені втрати металу з корольками, які знаходяться у шлаку [4], що також знижує продуктивність конвертера.