КОНЦЕПЦІЯ АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ БУДІВЕЛЬНИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ

  Марина Курганська (Харків, Україна) |    Завантажити статтю

Кризовий стан більшості будівельних підприємств України і спроби знайти вихід з нього все частіше висувають проблему специфіки антикризового управління. Сама концепція антикризового управління має кілька підходів. Більшість авторів вважають, що антикризові міри варто приймати, коли фінансові результати функціонуючих на ринку підприємств стають уже сумними. Головне в антикризовому управлінні — забезпечення умов, коли фінансові ускладнення не можуть мати постійний, стабільний характер. Мови про банкрутство при такому підході бути не може, оскільки повинен бути налагоджений управлінський механізм усунення виникаючих проблем до того, поки вони не прийняли необоротний характер.