ПРОФЕСІЙНА ПЕДАГОГІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ВИКЛАДАЧА ТЕХНІЧНИХ ДИСЦИПЛІН

  Тетяна Петренко (Київ, Україна) |    Завантажити статтю

Для забезпечення високого рівня підготовки майбутніх фахівців у вищих навчальних закладах, де викладаються технічні дисципліни, необхідно розглянути професійно-педагогічну діяльність викладача в аспекті забезпечення розвитку особистості студента та збільшення його мотивації для отримання освіти. Освітній процес набуває глибинного значення в умовах реформування та має потребу в викладачах технічних дисциплін з високим рівнем професіоналізму, які можуть творчо підходити до лекційних, практичних, лабораторних занять, здійснювати наукову діяльність студентів.