ТОЛЕРАНТНІСТЬ - ПРОФЕСІЙНО ВАЖЛИВА ЯКІСТЬ ОСОБИСТОСТІ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ

  Любов Крамаренко (Суми, Україна) |    Завантажити статтю

Актуальність дослідження. Концепція розвитку освіти України на період 2015-2025 років засвідчує, що одним із провідних завдань навчальних закладів є виховання людини в дусі толерантності. Відтак, пріоритетним для держави стає виховання компетентної, ініціативної, творчої особистості, здатної налагоджувати позитивну педагогічну взаємодію на засадах взаєморозуміння та взаємоповаги. Сучасні умови розвитку суспільства висувають нові вимоги до педагога, що передбачають формування педагогічної толерантності. Толерантний педагог, завдяки особливій тактиці побудови своєї поведінки по відношенню до дітей, домагається більшої результативності. Це передбачає принципову перебудову професійно-педагогічної підготовки вчителя в напрямі оволодіння ним своєю новою професійною роллю – бути взірцем толерантної особистості у сфері організації навчально-виховного процесу сучасної національної школи, якому властива активна моральна позиція, відсутність агресії й здатність до терпимості.