ЕКСПРЕСИВНІ ФРАЗЕОЛОГІЗМИ В РОМАНІ М. П’ЮЗО “ХРЕЩЕНИЙ БАТЬКО”

  Христина Тетерук (Івано-Франківськ, Україна) |    Завантажити статтю

Аналіз останніх досліджень і публікацій свідчить, що переклад фразеологічних одиниць являє собою одну з найбільш складних і цікавих проблем, що розробляються в рамках сучасної теорії перекладу. Труднощі перекладу фразеологізмів, пояснюються складністю їх семантичної структури. Фразеологізми - це своєрідні "мікротексти", вбирають в себе різноманітну інформацію про об'єкти реальної дійсності. Вони не лише називають предмети реальності, але, і передають інформацію про емоційне відношення мовця до предмета промови.