ЗАСТОСУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ПІДГОТОВЦІ ТА ПРОВЕДЕННІ УЧНІВСЬКИХ КОНКУРСІВ

  Ірина Павленко, Тетяна Шевченко (Суми, Україна) |    Завантажити статтю

Постановка проблеми. У ХХІ столітті започатковано створення інформаційного суспільства, характерною ознакою якого є широке використання інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ). Одним із напрямків ефективного застосування ІКТ у навчанні є використання їх учителями у роботі з обдарованими дітьми. Інтерес до вивчення проблеми використання засобів ІКТ в навчанні і розвитку обдарованих дітей з кожним роком посилюється.