ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ОБЛІКУ ВИРОБНИЧИХ ЗАПАСІВ

  Юлія Матейчук, Алла Шаповалова (Київ, Україна)  |    Завантажити статтю

Постановка проблеми. Основною передумовою здійснення господарської діяльності підприємств є достатній обсяг та раціональне використання виробничих запасів. Для одного підприємства їх наявність є основою стабільності, для іншого – це лише невелика частина всіх активів. Проте в будь-якому разі правильна організація обліку та документального оформлення операцій із запасами – запорука успішної роботи підприємства в цілому.