ЁШ (БЎЛАЖАК) ПЕДАГОГНИНГ ИННОВАЦИОН ФАОЛИЯТИНИНГ МОДЕЛИ, УНИНГ РИВОЖЛАНИШ ИСТИҚБОЛЛАРИ

  Маъсуда Эшонкулова (Гулистан, Узбекистан) |    Завантажити статтю

XXI аср инсонлар орасидаги буюк муносабатлар ривожланган, яъни ўзларининг жисмоний ва маънавий кучларини ифодаловчи инсонийлик қарашлари ривожланган асрдир. Инсонпарварлик, тафаккурнинг ўрнатилиши ўқитувчи ва ўқувчи орасидаги янги турдаги ўзаро муносабатларнинг пайдо бўлишига олиб келади. Ёш ўқитувчининг инновацион фаолияти модели Инновацион педагогик фаолиятнинг муҳим шарти, предметга йўналтирилган ўқув фаолиятини шахсга йўналтирилган ўқув фаолиятига айлантирилаётган шароитларда бўлажак ўқитувчини тайёрлаш моделини ишлаб чиқиш ҳисобланади.