SHARQ MUTAFAKKIRLARI ILMIY MEROSIDA MAXSUS PEDAGOGIKAGA DOIR FIKRLARNING YORITILISHI

  Аҳрорбек Ғаниев (Наманган, Узбекистан) |    Завантажити статтю

O'zbekiston Respublikasining “Ta'lim to'g'risida”gi Qonuni hamda “Kadrlar tayyorlash Milliy Dasturi” ta'lim-tarbiya, shu jumladan maxsus ta'lim-tarbiya oldiga bir qator vazifalarni qo'ydi. Milliy istiqlol g'oyalari va tamoyillariga asoslangan holda jamiyatimizning mustaqillik yillarida orttirilgan taraqqiyot tajribasi tahlil qilinganida, ijtimoiy hayotning muhim tarkibiy qismi sifatida barcha sohalarda ta'lim-tarbiya va uning mazmuni tubdan o'zgardi. O'zgarishlarning genezisi ta'lim sohasida davlat siyosatining huquqiy va metodologik asoslarini yaratib berishdan boshlanadi.