ОСОБЛИВОСТІ СТРУКТУРНО-МЕХАНІЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ВИСОКОВ'ЯЗКИХ НАФТ В КОНТЕКСТІ ЇХ ВПЛИВУ НА ЕКСПЛУАТАЦІЮ МАГІСТРАЛЬНИХ НАФТОПРОВОДІВ

  Любомир Пилипів (Івано-Франківськ, Україна) |    Завантажити статтю

Перекачування високов'язких нафт магістральними трубопроводами технологічно суттєво відрізняється від перекачування малов'язких ньютонівських нафт. Така особливість викликана значними відмінностями їх реологічних властивостей. Визначальний вплив на аномальні реологічні показники високов'язких нафт створює наявність в ній нафтових парафінів, кристалічна решітка яких із зниженням температури суттєво зміцнюється. Така залежність призводить до значного підвищення в'язкості нафти, погіршення її текучості та зростання енергозатрат на транспортування магістральними трубопроводами.