ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ ОПЕРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ РЕЖИМАМИ ЕЛЕКТРОСПОЖИВАННЯ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

  Василь Калінчик, Андрій Іваник (Київ, Україна)  |    Завантажити статтю

Вступ. Відповідно до інформаційно-логічної схеми задача оперативного управління режимами електроспоживання промислових підприємств відноситься до завдань реального часу (цикл реалізації з тривалістю до 0,5 години) і вирішується періодично через дискретні проміжки часу, кратні інтервалам збору інформації в системі . Вибір інтервалу вирішення задачі залежить від характеру зміни регульованих параметрів: електричних навантажень і напруги підприємства і вузлів електромережі. Для більш ефективного регулювання режимів електроспоживання промислових підприємств дана задача вирішується для прогнозних значень навантажень [2, 3].