СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ НАЙМЕНУВАНЬ ЯВИЩ ПРИРОДИ В РІЗНОСТРУКТУРНИХ МОВАХ

  Марина Симонець (Макіївка, Україна) |    Завантажити статтю

Вивчення семантики лексичних одиниць, які входять до складу різноманітних лексико-семантичних (далі ‒ ЛСГ) та тематичних груп ‒ один із пріоритетних напрямків сучасних лінгвістичних досліджень. Найменування явищ природи (далі ‒ НЯП) належать до основного словникового фонду кожної мовної спільноти. Особливе місце НЯП у сприйнятті людиною навколишнього світу зумовило значний інтерес до них як до об’єкта дослідження, оскільки явища природи тісно пов’язані з матеріальною та духовною культурою людей і постають невід’ємною частиною їх життєдіяльності. Пропонована стаття містить результати дослідження найменувань явищ природи в англійській, французькій, українській та російській мовах як відображення їх мовної картини світу.