ФОРМУВАННЯ МОТИВАЦІЇ ДО ВЛАСНОГО РОЗВИТКУЯК ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНЕ ЗАВДАННЯ

  Зоя Романець (Львів, Україна) |    Завантажити статтю

Важливим завданням формування особистості є формування мотивації до власного розвитку, до власної життєтворчості. Традиції сімейної педагогіки і соціалізації в цілому не достатньо фокусуються на такого роду меті виховання і формування особистості. Ідея щодо формування само ефективності самозарадності дитини у своєму житті існує у свідомості чи підсвідомості батьків, ніби то, по замовчуванню, можливо, як над ідея, однак у реальних щоденних психолого-педагогічних взаємодіях батьків і дітей, швидше, тренується щось протилежне - слухняність, покірність, підпорядкованість, керованість а відтак,- несамостійність, залежність, безвідповідальність.