ДО ПРОБЛЕМИ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНОГО НАУКОВОГО МОВЛЕННЯ НА ОСВІТНЬО-НАУКОВОМУ РІВНІ ВИЩОЇ ОСВІТИ

  Ольга Петрова (Харків, Україна) |    Завантажити статтю

Як відомо, в університеті навчання здійснюється за освітньо-професійними та далі – освітньо-науковими програмами. Третій, освітньо-науковий рівень передбачає навчання за програмою, яка дозволить по завершенні курсу та представлення наукової праці претендувати на присудження відповідного наукового ступеня (доктор філософії). На цьому етапі вищої освіти важливим є вдосконалення навичок володіння іноземною мовою. Це є вищий для фахівця рівень, який базується на знаннях, здобутих упродовж вузівського курсу, і розвиває та вдосконалює вже вироблені мовленнєві навички.