ТЕСТ ЯК ОДИН ІЗ ЗАСОБІВ КОНТРОЛЮ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ

  Наталія Мироненко, Мар’яна Денисюк (Львів, Україна) |    Завантажити статтю

У сучасному середовищі необхідною умовою модернізації освіти є якісне володіння іноземною мовою. В рамках нового підходу до навчання іноземним мовам підкреслюється досконале володіння мовним матеріалом, комунікативними уміннями, здатністю використовувати ці знання і уміння для вирішення конкретних комунікативних задач у ситуаціях спілкування.