САМОСТІЙНА РОБОТА СТУДЕНТІВ НАД ПРОФЕСІЙНО СПРЯМОВАНИМИ ТЕКСТАМИ АНГЛІЙСЬКОЮ МОВОЮ

  Наталія Мироненко, Мар’яна Денисюк (Львів, Україна) |    Завантажити статтю

Вміння читати оригінальну професійно спрямовану літературу іноземною мовою є одним з основних завдань навчання мови у внз. Але оволодіти таким умінням є досить складно, оскільки це супроводжується подоланням багатьох труднощів, пов’язаних з обмеженим запасом словника студентів, недосконалим знанням ними граматичних явищ, притаманних науковій літературі, наприклад, механічній, а також ще недостатніми знаннями свого фаху, що затрудняє процес розуміння інформації тексту. Тому, враховуючи названі вище причини, викладачеві необхідно так побудувати навчальну діяльність студентів, щоб якомога ефективніше подолати ці труднощі і підготувати їх до читання фахової літератури, що могло б приносити, перш за все, користь, а також задоволення від того, що вони роблять.