ВЗАЄМОПОВ’ЯЗАНЕ НАВЧАННЯ ВИДАМ МОВЛЕННЄВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРИ ВИКЛАДАННІ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ У НЕЛІНГВІСТИЧНОМУ ВИШІ

  Людмила Байдак (Суми, Україна) |    Завантажити статтю

Сучасні методики викладання іноземної мови намагаються максимально наблизити умови навчального процесу до умов сучасної комунікації. У пошуках удосконалення, раціоналізації, підвищення ефективності навчання іноземній мові, методисти останні десятиліття все більше уваги звертають на те, що усі види мовленнєвої діяльності у реальних умовах життя людини тісно взаємопов’язані, а отже навчання різним видам мовленнєвої діяльності має бути інтегрованим.