ДИСТАНЦІЙНІ ТА ГІБРИДНІ КУРСИ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ

  Ірина Постоленко (Умань, Україна) |    Завантажити статтю

Дистанційні курси і гібридні (змішані) навчальні курси часто об’єднують, але вони можуть відрізнятися і їх потрібно розрізняти. Коли ми говоримо про дистанційні курси, чи іншими словами он-лайн курси, ми маємо на увазі курси, в яких немає безпосередньої взаємодії між викладачем і студентом. Взаємодія між ними та процес навчання відбуваються завдяки використанню різних технологічних інструментів. Гібридні курси, які також можна назвати змішаними курсами, значно відрізняються від дистанційних курсів, оскільки в них присутня безпосередня взаємодія між учасниками навчального процесу.