ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРИ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНОГО ПРАЦІВНИКА ЮРИДИЧНОГО ВНЗ

  Наталія Попова (Харків, Україна)  |    Завантажити статтю

Передумовами успіху навчання у ВНЗ є багато факторів, серед яких одним із найважливіших є адекватний рівень розвитку особистості педагога, який здійснює навчальний процес. Особистість викладача вищого начального закладу стала предметом численних досліджень у педагогіці, методиці, дидактиці, психології. Розробці цієї проблеми, дослідженню структури особистості викладача ВНЗ присвячені роботи таких учених, як І. Бех, І. Зязюн, Н. Кузьміна, О. Мороз, В. Сластьонін, С. Вітвицька, Л. Кайдалова [1, 2] та ін.