BOSHLANG‘ICH SINFLARDA HUQUQIY TA’LIM

  Dilafro‘z Muminova, Go`zalxon Muminova (Namangan, O'zbekiston) |    Завантажити статтю

Boshlang‘ich sinf o‘quvchilarida fuqarolik tuyg‘usini, o‘z davlati uchun faxr hissini, belgilangan qonunlarga hurmatni, ularni buzish mumkin emasligini shakllantirish bugungi kunning dolzarb vazifalaridan biridir. Zero, biz erkin demokratik fuqarolik jamiyatini qurayotgan ekanmiz, ularga huquq tushunchasi, huquqiy madaniyat, huquqiy savodlilik, huquqiy tafakkurni rivojlantirib huquqiy tarbiyalashimiz lozim.