BO`SH O`ZLASHTIRUVCHI VA IQTIDORLI O`QUVCHILARNI ANIQLASH, ULARNING INTELLEKTUAL SALOHIYATINI OSHIRISHDA QO`LLANILADIGAN USULLAR

  Laylo Abdullayeva, Gulchehra Karimova (O'zbekiston) |    Завантажити статтю

Ta`lim tizimi samaradorligini oshirish, eng avvalo, o`quvchining qobilyatlarini hisobga olish bilan o`lchanadi. Bu muammoni ta'lim-tarbiya tizimida pеdagogika va psixologiya sohasidagi fundamеntal nazariy bilimlarni amaliyotga joriy etish, ta'lim sohasida intеgratsiyalashuv jarayonini tеzkor yo`lga qo`yish, zamonaviy pеdagogik tеxnologiyalardan samarali foydalanish, fanga nazariy yondashuvni mustahkamlash orqali hal etish mumkin.