МЕТОДИКА КУЛЬТУРОЛОГІЧНОГО АНАЛІЗУ НА УРОКАХ ЗАРУБІЖНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

  Олена Покатілова (Київ, Україна) |    Завантажити статтю

Актуальність упровадження методики культурологічного аналізу на уроках зарубіжної літератури обумовлена оновленням шкільної літературної освіти, що побудована за принципом профільного навчання з урахуванням літературної та загальнокультурної компетентностей учнів. Нині навчання зарубіжної літератури в загальноосвітній школі повинно здійснюватися з урахуванням таких принципів: вивчення літератури в контексті розвитку культури і мистецтва, використання знання різних мов і перекладів, компаративності, діалогізму текстів тощо.