РОЗВИТОК КРИТИЧНОГО МИСЛЕННЯ У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ МОНОЛОГІЧНОГО МОВЛЕННЯ

  Юлія Колосовська (Мелітополь, Україна) |    Завантажити статтю

Постановка проблеми. У даний час все частіше говорять про необхідність формування критичного мислення студентів, тобто про розвиток навичок самостійного аналізу інформації, пошуку нових даних та нестандартних підходів до вирішення проблем [1]. Заняття з англійської мови мають велику кількість можливостей для розвитку критичного мислення під час навчання читанню, письму та, особливо, говорінню.