ВИКЛАДАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ У ВНЗ ЕКВАДОРУ ТА УКРАЇНИ: КОМПАРАТИВНИЙ АНАЛІЗ

  Анна Захарова (Київ, Україна) |    Завантажити статтю

У системі вищої освіти завжди відбуваються зміни для підвищення якості навчання та розвитку інноваційних методів навчання, що допомагають не тільки краще засвоювати матеріал, але й розвивати особистість у цілому. Сучасне життя не можливо уявити без новітніх технологій, стрімко зростаючих обсягів інформації та постійної тенденції до інтеграції у світове суспільство. Ці фактори впливають на розвиток освіти у вищих навчальних закладах, адже зараз у різних сферах діяльності людини виникає потреба у висококваліфікованих фахівцях, які здатні до творчого мислення та прийняття професійних рішень у нестандартних ситуаціях.