ЕКОПСИХОЛОГІЧНИЙ ПІДХІД У ФОРМУВАННІ ЕКОЛОГІЧНОЇ СВІДОМОСТІ

  Оксана Баглей (Чернівці, Україна) |    Завантажити статтю

В основі вирішення проблем, що призводять до розвитку різних негативних екологічних явищ та розгортання глобальної екологічної кризи, лежить насамперед, виховання екологічно грамотних установок та переконань. Як промислові керівники, так і політичні лідери майбутнього повинні бути переконаними прибічниками захисту довкілля. Це доволі складне, але цілковито реальне завдання екологічної психології. Існують численні дослідження про те, що якщо з раннього дитинства навчати за спеціальними освітніми програмами, які передбачають своєрідне “занурення” учнів у атмосферу постійного підвищення екологічної свідомості, то в них з’являються правильні установки стосовно довкілля, і вони готові діяти у відповідності з цими установками [1, с. 25; 2, с. 58]. Проте, для цього недостатньо включити “екологічний розділ” до курсу природничих наук. Людина з раннього дитинства повинна засвоїти, що довкілля з його проблемами не існує десь окремо від неї, а починається саме всередині неї [4, с. 50].