НАЦІОНАЛЬНА ПОЛІЦІЯ УКРАЇНИ ЯК СУБ’ЄКТ НАДАННЯ БЕЗОПЛАТНОЇ ПРАВОВОЇ ДОПОМОГИ

  Анна Присяжненко (Київ, Україна) |    Завантажити статтю

На сьогодні проходять важливі реформи для нашого суспільства, в тому числі у правоохоронній системі та в системі права особи на безоплатну правову допомогу. Створюються нові органи, інституції, на які покладається велика відповідальність відновити та зберегти довіру наших громадян до держави. Так, однією з функцій новоствореного правоохоронного органу - Національної поліції України є охорона та захист прав людини, зокрема права на правову допомогу. Відповідно до Закону України «Про національну поліцію» Національна поліція України (далі - поліція) - це центральний орган виконавчої влади, який служить суспільству шляхом забезпечення охорони прав і свобод людини, протидії злочинності, підтримання публічної безпеки і порядку.