РЕФОРМУВАННЯ ТРУДОВОГО ЗАКОНОДАВСТВА В УМОВАХ ЕВРОІНТЕГРАЦІЇ СПРЯМОВАННІ НА АДАПТАЦІЮ ТРУДОВОГО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ ДО ЄВРОПЕЙСЬКОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ХАРТІЇ І ІНШИХ МІЖНАРОДНО-ПРАВОВИХ АКТІВ

  Ксенія Балковенко (Мелітополь, Україна) |    Завантажити статтю

На сьогоднішній день триває доопрацювання нового Трудового кодексу, цей кодекс має розв’язати низку проблем, які накопичились протягом багатьох років в сфері регулювання трудових правовідносин. Однією з характерних рис трудового законодавства є належність до цієї галузі права значної кількості нормативно-правових актів, які вміщують масу норм трудового права. Деякі з цих норм суперечать нормам трудового права вищими за юридичною силою. Крім того в сучасному трудовому праві України продовжують застосовуватись законодавчі акти та окремі норми неіснуючої держави – Союзу РСР. Важливою складовою українського законодавства в сфері регулювання трудових правовідносин являють міжнародні договори України з питань праці. Зокрема Конвенції МОП, ратифікована Україною та відповідні Рекомендації цієї міжнародної організації.