ВЗАЄМОДІЯ ОРГАНІВ ВЛАДИ З ОСВІТНІМИ УСТАНОВАМ ПО ПІДГОТОВЦІ ФАХІВЦІВ У ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНІЙ СФЕРІ

  Михайло Багмет, Світлана Матяж (Миколаїв, Україна) |    Завантажити статтю

Удосконалення діяльності органів місцевого самоврядування через призму підготовки фахівців у сфері державного управління, зокрема на півдні України, вимагає активізації проведення різнопланових заходів з питань євроінтеграції. В умовах глобалізаційного розвитку, інтеграція України до світового співтовариства та перехід до постіндустріальної епохи вбачають урахування основних векторів розвитку сучасних держав, впровадження нових інституційних форм та інноваційних технологій, необхідних для реалізації актуальних завдань, зумовлених сучасними викликами. Тому важливого значення набуває теоретичне та методологічне осмислення процесів удосконалення діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування в контексті європейської інтеграції.