СУЧАСНЕ РОЗПОВСЮДЖЕННЯ ІНВАЗІЙНИХ ВИДІВ – САМОРОЗСЕЛЕНЦІВ РОДИНИ GOBIIDAE У ПРІСНИХ ВОДОЙМАХ НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ

  Георгій Кобеньок (Київ, Україна) |    Завантажити статтю

З п’ятдесятих років минулого столітті експансія чужорідних видів риб в прісноводні екосистеми на території України набула системного значення. Головні фактори, що сприяють появі нових інвазій є розвиток процесу глобального потепління та зростаючий антропогенний тиск на водні екосистеми. Актуальність проведення досліджень процесу самовільного вселення інвазійних видів обумовлена необхідністю накопичення даних щодо структури, динаміки і чисельності видового складу іхтіоценозів прісних вод України.